PRIVACY

Allride Express vraagt in sommige gevallen om persoonlijke informatie. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor:

  • Het beantwoorden van vragen
  • Het toesturen van informatie materiaal
  • Informatie met betrekking tot een dienst
  • Het uitvoeren van uw opdracht

Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Allride Express geeft u geen garantie op de correctheid
en volledigheid van de gegevens, ontwerpen, juistheid van foto's (kleuren en onderdelen) van deze website.
Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.

Deze website kan in alle browsers worden weergegeven. Ook is deze site geschikt voor weergave op tablet of telefoon.
Mocht u toch problemen ondervinden kunt u contact opnemen via ons formulier.

De cookies die gebruikt worden op onze site zijn tijdelijk, wij delen geen informatie met derden.
Allride Express slaat online geen klantengegevens op. Verstrekte klantengegevens worden na het uitvoeren van
de opdracht onmiddellijk verwijderd.

Wijzigingen

Allride Express behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer)
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig
deze disclaimer te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

Design: Reason Automatisering